هزينه ثبت ، انتقال و تمديد انواع دامنه های ملی و بین المللی به شرح زير می باشد :
دامنه مدت زمان ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه ملاحظات

در هر قدم کنار شما هستیم

به توسعه کسب و کار آنلاین خود بیاندیشید؛ دلسوزانه از آن محافظت خواهیم کرد.